Virksomhetsområder

Maritim Industri

Vi har spesialisert oss på å levere servicetjenester og produkter av høy kvalitet til skips-industrien. Vi har vært i markedet siden 1977 og har lang erfaring.

Havbruk

Vi har mange års erfaring med tjenester til havbruksnæringen. Vi leverer installasjon og service til landbaserte oppdrettsanlegg, fôrflåter, lukkede merder, sjøanlegg og arbeidsbåter med mer.

Landbasert Industri

Vi utfører installasjon, service, feilsøking og reparasjoner på alle typer industrianlegg. Vi har ekspertise og gjennomføringsevne som gjør oss til en trygg leverandør av elektrotjenester.