Om oss

Historien vår

Tidlig på 70-tallet var det en 10-12 reparasjonsverksteder for skip på Haugalandet, hvorav noen også bygde nye skip. Regionen hadde også en stor fiskeflåte med mange rederier, kanskje spesielt på Karmøy. Dette ga grunnlag for spesialisering innen skipsinstallasjon og reparasjon. Men arbeidsmengden var ikke alltid stabil, den svingte mye med fiskeri-sesongene og verkstedenes oppdragsmengder.

Hjelmaas Elektriske hadde tatt konsekvensen av dette og opprettet en skipsavdeling i samarbeid med to andre installasjonsfirmaer på Karmøy. På den måten kunne det trekkes inn arbeidskraft fra alle disse firmaene når behovet meldte seg.

Våren 1977 ble det besluttet at skipsavdelingen skulle skilles ut som eget firma, og 1. juli samme år ble A/S Marin Elektro opprettet. Aksjonærene var de tre installasjonsfirmaene samt daglig leder i selskapet. De første årene hadde firmaet adresse hos Hjelmaas Elektriske på Avaldsnes.

I 1980 kjøpte selskapet lokalene til et trelast-firma i Kopervik hvor det ble etablert nytt verksted og kontorer, og flyttet inn sommeren samme år. Firmaet fikk nå bedre muligheter til utvikling og produksjon av elektriske produkter som start-apparater, tavler og styrings-systemer for skip og maritim industri i området. Over tid har firmaet opparbeidet betydelig kompetanse og bygget opp et stort lager med relevant elektro-materiell og utstyr rettet mot skip.

Gjennom årene har bedriften også engasjert seg i annen industri utenom den maritime, som for eksempel energi økonomisering og automatisk vassdrags-kalking, prosessindustri og noe bolig og næringsbygg.

A/S Marin Elektro grunnla i 1990 tavlefirmaet Tapro A/S i Haugesund som de eide en periode. Selskapet eide også installasjonsfirmaet Norman Elektroservice A/S på Frakkagjerd fram til 2003.

Eierstrukturen i A/S Marin Elektro har variert noe gjennom tidene. Til å begynne med var det stort sett de opprinnelige eierne med varierende andeler. Etter hvert overtok daværende daglig leder, Harald J. Kallevig, over selskapet alene frem til begynnelsen av 2000-tallet. Da kom det på ny andre deleiere/samarbeidspartnere inn på eiersiden. Fra 2015 var A/S Marin Elektro eid av Level Group, men fra våren 2020 er igjen A/S Marin Elektro et selvstendig firma eid av lokale gründere som også har sitt daglige virke i bedriften.

«En trygg og god partner for våre kunder»