Havbruk

Elektro og service til havbruksnæringen

Elektrisk installasjon og service, på havbruk og oppdrettsanlegg

Vi har mange års erfaring med tjenester til havbruksnæringen. Vi leverer installasjon og service til landbaserte oppdrettsanlegg, fôrflåter, lukkede merder, sjøanlegg og arbeidsbåter med mer.

Vi har erfaring fra større prosjekter der vi har stått for prosjekteringen av det elektriske anlegg, beregninger av energibehov, energieffektive løsninger, tavler, automasjonssystem og kraftproduksjon.

Marin Elektro har som mål å være innovative, energi- og miljøbevisste. I denne forbindelse tilbyr vi, i samarbeid med solide underleverandører, hybridløsninger til oppdrettsnæringen. Batteri i kombinasjon med dieselgeneratorene vil kunne redusere gangtiden til dieselgeneratorene med inntil 90%. Løsningen kan leveres enten i containerløsning eller montert inn i selve flåten. Kraftproduksjonen går da fra å være et manuelt start/stopp system, til et helautomatisk system. Et system som sikrer en stabil levering av strøm til flåten.

AS Marin Elektro

Stølebuktvegen 8
4250 Kopervik
Telefon: 52 84 45 80
Vakttelefon: 52 84 45 80

Send oss en melding:

Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fill out this field
Fill out this field
SERVICE 24/7 – MED KUNDEN I FOKUS!