AGM-Batterier

Marin Elektro leverer ANDA AGM-batterier som er Anda-Olsens sine egenproduserte batterier. Kvalitet står sterkt, og batteriene er bygget etter standard ISO-krav. Batteriene benyttes i reservekraft (UPS), radiobatterier, alarmsentraler, forbruk og OEM. Ofte brukes betegnelsen «industribatterier» om AGM-batterier.

Felles egenskaper for AGM-batteri:
– Lav selvutlading
– Elektrolytt med høy renhet
– Lekkasjesikker (ikke farlig gods)
– Kan plasseres i mange posisjoner (ikke med terminalene nedover)
– Bly i meget høy renhetsgrad